مهرباني با مردم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
اين مقال شرحي است بر كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام پيرامون نشانه‌هاي مؤمنان واقعي. يكي ديگر از اين ويژگي‌هاي مؤمنان واقعي اين است كه «مردم به خيرش اميدوار و از آزارش در امان باشند». مهرباني با مردم سفارش دين و آموزه‌هاي ديني است. اطاعت و فرمانبردادي از خداون سه مرحله دارد: 1. بنده به جهت ترس از عذاب، خدا را اطاعت مي‌كند. 2. طمع به ثواب و پاداش عامل اطاعت خداست. 3. عشق و محبت به خدا عامل اطاعت و عبادت خداست. مرحلة سوم، مهم‌ترين و عالي‌ترين مرتبه عبادت خداست. خداي متعال چون شايسته عبادت است، مؤمن او را عبادت مي‌كند. عبادتي كه حضرت معصومان عليهم السلام ما را بدان سفارش مي‌كنند و عمل مي‌كنند، نوع سوم بندگي است. ما هم كه خود را پيرو واقعي ائمة اطهار عليهم السلام مي‌دانيم، بايد مثل ايشان باشيم.    
ديگرخواهي و مهرباني با مردم و گذشت و فداكاري در اسلام بسيار سفارش شده و اين تنها از عهدة كساني برمي‌آيد كه شيعة واقعي بود، عظمت خداي متعال را درك كرده و با مردم مهربانند.
كليدواژه‌ها: مهرباني با مردم، عظمت بندگي، ديگرخواهي براي خدا، عشق به اولياي خدا.