تأثير سبك زندگي اميرمؤمنان علي عليه السلام بر كارآفريني و توليد ثروت در راستاي اصول اقتصاد مقاومتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf280.26 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

محمدمهدی مظفری/ استاديار مديريت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره قزوین     mozaffari@soc.ikiu.ac.ir
دريافت: 21/07/97                    پذيرش: 15/11/97
چکيده
سیره و روش زندگی اميرمؤمنان علي علیه السلام را می‌توان به‌عنوان کامل‌ترین الگوی مسلمانان در امور اقتصادی به‌شمار آورد. روشی که در آن نه منفعت‌طلبی شخصی بر منافع عمومی سایه می‌افکند، و نه فشارها و آسیب‌های اقتصادی می‌تواند خللی در توفیقات روزافزون آن به‌وجود آورد. این سیره که مبتنی بر علم و دانشِ تولید و عملِ مجدانه است، با هوشمندی اميرمؤمنان علیه السلام، سبب تغییر اوضاع معیشتی او و بنی‌هاشم گردیده و اثرات مطلوب بسیاری را در عرصه‌های گوناگون از خود به‌ جای گذاشته است. شاید بتوان مهم‌ترین و مطلوب‌ترین اثر سبک اقتصاد علوی را تکیۀ این روش بر تولید، یا همان درون‌زایی و تأکید آن بر حفظ سرمایه و بهره‌گیری از ثمرات آن دانست. این ویژگی‌ها موجب شده که مقاله، به‌ بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی مرتبط با اميرمؤمنان علی علیه السلام بپردازد تا کیفیت تطبیق اقتصاد مقاومتی با سیرۀ اقتصاد علوی را از طریق تحلیل تصمیمات اقتصادیِ اميرمؤمنان علیه السلام در زمینۀ تولید و کسب‌ و کار روشن نماید.
كليدواژه‌ها: اميرمؤمنان علي علیه السلام، اقتصاد، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، تولید، سرمایه.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
255
شماره صفحه: 
25