تأثير سبك زندگي اميرمؤمنان علي عليه السلام بر كارآفريني و توليد ثروت در راستاي اصول اقتصاد مقاومتي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

محمدمهدي مظفري/ استاديار مديريت دانشگاه بين‌المللي امام خميني ره قزوين     mozaffari@soc.ikiu.ac.ir
دريافت: 21/07/97                    پذيرش: 15/11/97
چکيده
سيره و روش زندگي اميرمؤمنان علي عليه السلام را مي‌توان به‌عنوان کامل‌ترين الگوي مسلمانان در امور اقتصادي به‌شمار آورد. روشي که در آن نه منفعت‌طلبي شخصي بر منافع عمومي سايه مي‌افکند، و نه فشارها و آسيب‌هاي اقتصادي مي‌تواند خللي در توفيقات روزافزون آن به‌وجود آورد. اين سيره که مبتني بر علم و دانشِ توليد و عملِ مجدانه است، با هوشمندي اميرمؤمنان عليه السلام، سبب تغيير اوضاع معيشتي او و بني‌هاشم گرديده و اثرات مطلوب بسياري را در عرصه‌هاي گوناگون از خود به‌ جاي گذاشته است. شايد بتوان مهم‌ترين و مطلوب‌ترين اثر سبک اقتصاد علوي را تکيۀ اين روش بر توليد، يا همان درون‌زايي و تأکيد آن بر حفظ سرمايه و بهره‌گيري از ثمرات آن دانست. اين ويژگي‌ها موجب شده که مقاله، به‌ بررسي و تحليل مسائل اقتصادي مرتبط با اميرمؤمنان علي عليه السلام بپردازد تا کيفيت تطبيق اقتصاد مقاومتي با سيرۀ اقتصاد علوي را از طريق تحليل تصميمات اقتصاديِ اميرمؤمنان عليه السلام در زمينۀ توليد و کسب‌ و کار روشن نمايد.
كليدواژه‌ها: اميرمؤمنان علي عليه السلام، اقتصاد، سبک زندگي، اقتصاد مقاومتي، توليد، سرمايه.