اوصاف شيعيان واقعي؛ عدالت‌ورزي و تسليم بودن در برابر حق

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده

اين مقاله شرحي است بر كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام در باب اوصاف شيعيان واقعي. از ديگر ويژگي‌هاي شيعيان، عدالت‌ورزي و تسليم بودن در برابر حق است. يك مؤمن در كمك به برادران ايماني خود و اختصاص امكانات و اموال شخصي به آنها مي‌تواند تبعيض قائل شود و هر قدر دوست دارد بذل و بخشش كند، اما در اختصاص بيت‌المال بايد رعايت عدالت نمايد و دوست و دشمني را نبايد در انجام وظيفه خود دخالت دهد. همچنين در اختلافات حقوقي و مالي بين افراد و هنگام مراجعه به دادگاه، بايد به حكم دادگاه تمكين نمايد. برخي به‌ظاهر مدعي پذيرش احكام اسلامي و تبعيت از دستورهاي خدا هستند،‌ اما وقتي منافع آنان به خظر مي افتد، از پذيرش احكام اسلامي سر باز مي‌زنند. بايد در اختلافات و در جايي كه قاضي مطابق موازين اسلامي حكمي را صادر كرد، آن را پذيرفت، هرچند به ضرر خود فرد باشد.
كليدواژه‌ها: عدالت‌ورزي، تسليم حقق، حقوق اخلاقي..