پولس و انحرافات او در مسيحيت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

عليرضا زکي‌زاده رناني/ استاديار دانشگاه علامه مجلسي اصفهان    a.zakizadeh@ymail.com
اکبر جعفرزاده/ دانشجوي سطح3 مركز تخصصي تفسير اصفهان    akbar.jafarzadeh65@gmail.com
دريافت: 23/11/97                    پذيرش: 19/03/98
چکيده
پولس، ازجمله چهره‌هاي مؤثر در مسيحيت است، که ابتدا شخصي يهودي مسلک بوده، و بنا بر اتفاقي که در راه تبليغ يهوديت براي او افتاد به مسيحيت روي آورد و خود را از رسولان مسيحي معرفي کرد. وي براساس مسيحيتِ مطابق افکار خود نامه‌هايي در غالب دستوراتي براي اداره کليسا، موعظه و گاهي توبيخ براي مسيحيان نوايمان نوشته است. در اين نوشتار با بررسي سفرها، نامه‌ها، افکار و عقايد نام برده، به دنبال اين هستيم که چه اندازه آن‌ نامه‌ها مطابق دستورات حضرت عيسي عليه السلام است تا بتوان آن را به‌عنوان زيربناي عقايد مسيحيت پذيرفت. در اين تحقيق، به روش توصيفي ـ تحليلي، به اين نتيجه رسيديم که عقايد وي نه‌‌تنها مخالف تعليمات مسيح است، بلکه انحرافاتي است که برگرفته از عقايد اديان غيرآسماني پيش از مسيحيت است، که پولس قبل از روي آوردن به مسيحيت، با آنها آشنا بوده و در نتيجه مسيحيان را از تعليمات حضرت عيسي عليه السلام و حواريان جداکرده است.
کليدواژه‌ها: عيسي، پولس، انحرافات، پطرس، عهد جديد، الوهيت، تجسيد.