اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام؛ عفو، گذشت و استيفاي حق*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 267 (ويژة كلام)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
اين متن به شرح و تفسير كلام امام محمدباقر علیه السلام به يكي از اصحاب خويش جابربن يزيد جعفي است در خصوص اوصاف شيعيان واقعي. مؤمنان نبايد به ديگران ظلم كنند، مسلمانان بايد قوي و توانمند باشند و در برابر دشمن و ظلم او تسليم نشوند؛ نه ظلم‌پذير باشند و نه اجازه دهند كسي به آنان ظلم كند و همواره درصدد استيفاي حق خويش برآيد، اما گاهي اوقات عفو و گذشت، بر استيفاي حق برتري و رجحان دارد؛ آنجاكه موجب متنبه شدن طرف مقابل مي‌شود. در سيره حضرات معصومان علیها السلام نمونه‌هاي بسياري از اين دست به چشم مي‌‌خورد. از ديگر اوصاف شيعيان پرهيز از خيانت در امانت است. در ادامه استاد به شرح تفصيلي اين ويژگي مي‌پردازد.
كليدواژه‌ها: حق، عفو و گذشت، استيفاي حق، خيانت، امانت‌داري.

 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
267
شماره صفحه: 
5