شناسنامه

 • ماهنامه‌اى در زمينه علوم انسانى
  • صاحب امتياز: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‌سره
  • مدير مسئول: سيداحمد رهنمايى
  • سردبير: ابوالفضل ساجدى
  • زيرنظر شوراى سردبيرى
  • مدير اجرايى: محمّد فولادى
  • دبير تحريريه: مرتضى رضايى
  • دبير گروه حقوق: عبدالحكيم سليمى
  • هيأت تحريريه
   • حجه‌الاسلام استاد محمود رجبى (علوم قرآنى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
   • حجه‌الاسلام دكتر محمّدرضا جبارى (علوم قرآنى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
   • حجه‌الاسلام دكتر محمّدناصر سقاى بى‌ريا (روان‌شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
   • دكتر محمّدكريم خداپناهى (روان‌شناسى) ـ دانشگاه شهيد بهشتى
   • حجه‌الاسلام دكتر حميد پارسانيا (جامعه‌شناسى) ـ دانشگاه باقرالعلوم (ع)
   • دكتر حسين كچوئيان (جامعه‌شناسى) ـ دانشگاه تهران
   • دكتر منوچهر محمّدى (علوم سياسى) ـ دانشگاه تهران
   • دكتر رحمت‌اللّه خالقى (علوم تربيتى) ـ دانشگاه اصفهان
   • حجه‌الاسلام دكتر عباسعلى شاملى (علوم تربيتى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
   • حجه‌الاسلام دكتر على مصباح (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
   • حجه‌الاسلام دكتر مرتضى آقاتهرانى (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
   • حجه‌الاسلام دكتر ابوالفضل ساجدى (دين‌شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
   • حجه‌الاسلام دكتر محمّدعلى شمالى (دين‌شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
   • دكتر على رضائيان (مديريت) ـ دانشگاه شهيد بهشتى
   • دكتر عباسعلى كدخدايى (حقوق) ـ دانشگاه تهران
   • دكتر محسن خندان «الويرى» (تاريخ) ـ دانشگاه امام صادق (ع)
  • نشانى: قم، بلوار امين، بيست مترى گلستان، گلستان 2، پلاك 11
  • تلفن: (تحريريه) 2936008 و 2113671 ـ (مشتركان) 2936054-2113675 ـ دورنگار: 2934483 (0251)
  • پست الكترونيك:E-mail: marifat@qabas.net اينترنت: 1) marifat.ir 2) qabas.com/marefat


  • راهنماى مؤلفان
   الف. مقالاتى براى چاپ در نشريه پذيرفته خواهند شد كه:
   1. پيش از اين چاپ نشده، براى چاپ در مجله‌اى ديگر نيز مدنظر نباشند.
   2. تحقيقى و مستند باشند.
   ب. از مؤلفان محترم تقاضا مى‌شود:
   1. مقالات را بر يك روى صفحات A4 با خط خوانا نوشته، و ترجيحا تايپ كنند، و در صورت امكان، ديسكت حاوى فايل
   مقاله را نيز ارسال فرمايند.
   2. مقالات را متناسب با يك شماره آماده كنند، و حتى‌المقدور از ارسال مقالات بيش از سى صفحه و مقالات دنباله‌دار پرهيز
   نمايند.
   3. همراه با مقاله، چكيده (حداكثر 200 كلمه) و نيز واژگان كليدى (حداكثر ده واژه) آن را حتما ارسال، و در صورت امكان، آنها
   را به زبان انگليسى ترجمه نمايند.
   4. فهرست كامل منابع و مراجع مقاله را با مشخصات كامل كتاب‌شناختى، در آخر مقاله و در صفحه‌اى جداگانه بياورند.
   5. مقالاتى را كه از زبان بيگانه ترجمه مى‌كنند، با نقد و تحليل خود تكميل نمايند.
   6. در صورت ترجمه، متن مقاله به زبان اصلى را نيز براى مجله بفرستند. مقالات ترجمه‌اى حتما بايد همراه با نقد باشند.
   7. مشخصات كامل خود، شامل نام و نام خانوادگى، سابقه علمى، درجه علمى، تخصص، سِمَت كنونى، دانشكده، دانشگاه،
   شهر، كتاب‌ها و مقالات منتشر شده با مشخصات كتاب‌شناختى، نشانى پستى و الكترونيكى، و شماره تماس را در برگه‌اى
   جداگانه ذكر فرمايند.
   ج. يادآورى
   1. مقالات دريافتى مسترد نمى‌شوند.
   2. مجله در ويرايش مطالب آزاد است.
   3. ديدگاه‌هاى مطرح شده در مقالات، صرفا نشانگر نظر نويسندگان محترم آنهاست.
   4. نقل مطالب مجله، با ذكر منبع بلامانع است.

  معرفت مجله علمى در زمينه علوم انسانى ـ اسلامى است كه مخاطبان خود را از ميان محققان، پژوهشگران و فرهيختگان حوزه و دانشگاه مى‌جويد. قلمرو اين نشريه در حوزه‌هاى علوم انسانى، به ويژه در قالب ويژه‌نامه‌هاى تاريخ، جامعه‌شناسى، روان‌شناسى، علوم سياسى، علوم تربيتى، علوم قرآنى، حقوق، دين‌شناسى، فلسفه و... مى‌باشد.

  ضمن استقبال از آثار علمى و محققانه، پيشنهادها و انتقادهاى شما مخاطبان ارجمند را در مسير كمال و بالندگى مجله پذيراييم.

  خواهشمند است مقالات و آثار قلمى خود را به نشانى دفتر نشريه ارسال نماييد.

  اشتراك: قيمت هر شماره مجله، 4000 ريال، و اشتراك سالانه آن، 48000 ريال است. در صورت تمايل، وجه اشتراك را به حساب سيبا 0105973001000 بانك ملي، واريز، اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال نماييد.