شاخصه‌های عبودیت در صحیفه سجادیه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf264.9 کیلو بایت

 خلیل عارفي / کارشناس ‌ارشد تفسیر روایی دانشگاه قرآن و حدیث قم        Arefy313.1367@gmail.com
محمدتقی سبحانی‌نيا/ استادیار دانشگاه قرآن و حدیث قم     Mt.sobhany@gmail.com
دريافت: 07/12/98                    پذيرش: 19/04/99
چکيده
رسیدن به هدفی که خداوند برای خلقت انسان بیان کرده و شناخت عواملی که آدمی را به آن هدف می‌رساند، از مسائل مهم زندگی هر انسانی است. طبق آیات و روایات، یکی از اهداف ممتاز خلقت انسان عبودیت و بندگی‌ِ خداوند است. بنابراین برای کسب رضایت الهی و رسیدن به حقیقت عبودیت می‌بایست شاخصه‌های عبودیت شناخته‌ شود. با مراجعه به صحیفه سجادیه و استخراج مشتقات واژه عبد و تحلیل فقراتی از دعاهای امام ‌سجاد علیه السلام فهمیده می‌شود که بندگان حقیقی خداوند دارای شاخصه‌ها و ویژگی‌های برجسته‌ای هستند. طبق فرازهایی از صحیفه سجادیه، بنده واقعی خداوند با شیطان و هوای نفسش مخالفت می‌ورزد و در مقابل معبودش احساس نیاز می‌کند، ولی در مقابل غیر خداوند حس بی‌نیازی دارد. عبد حقیقی هرگز در مقابل معبودش تکبر نمی‌ورزد و عمرش را در انجام اوامر و ترک نواهی مولایش صرف می‌کند و در صورت انجام گناه بلافاصله توبه و استغفار کرده و بر انجام معصیت اصرار نمی‌ورزد و همیشه به بخشش معبودش امیدوار است و در امتحانات الهی نیکوترین عمل را انجام می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: بندگی، اخلاق بندگی، حقیقت عبودیت، صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السلام.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
41
صفحه شروع مقاله: 
41
صفحه پایان مقاله: 
52