موانع فردی و اجتماعی هدایت‌پذیری دیني چالشی در هدف‌گذاری برنامه درسی تربیت دینی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf363.07 کیلو بایت

رضا ابراهیمی‌نیا/ کارشناس ارشد تربیت دینی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    dizabad089@gmail.com
* حسن نجفی/ دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی     hnajafih@yahoo.com
دريافت: 10/04/99                    پذيرش: 25/06/99
چکيده
پذیرش و عدم پذیرش هدایت از سوی انسان، مسئله‌ای است که انبیاء به عنوان مربیانی الهی در مسیر تربیت دینی با آن مواجه بوده‌اند. با توجه به آیات قران کریم می‌توان به این موضوع پی‌ برد که عده‌ای در مراحل اولیه هدایت‌پذیری ایمان می‌آوردند؛ اما در سوی دیگر کسانی بودند که در مقابل هدایت‌گری‌های انبیاء مقاومت می‌کردند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی اقدام به بررسی موانع فردی و اجتماعی هدایت‌پذیری دینی در قرآن کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که موانع فردی ازجمله «قساوت قلب، غفلت، تکبر، طغیان، پیروی از ظن و گمان، دنیاگرایی، تأسی از هوای نفس» و موانع اجتماعی از قبیل «جامعه مشرک، همنشینی با دوستان ناباب و حاکمیت سیره غلط آباء و اجدادی» مهم‌ترین دلایل هدایت‌ناپذیری انسان در قرآن معرفی شده‌اند، که باید به‌عنوان چالشی جدی در هدف‌گذاری برنامه درسی تربیت دینی مورد توجه قرار گیرند. البته مواردی مانند «پرورش روح تقوا، دستیابی به ایمان، پرورش حق‌جویی و حقیقت‌پذیری و شناساندن فلسفه هجرت فی سبیل‌الله» می‌توانند به‌عنوان اهدافی اختصاصی برای مواجهه منطقی با موانع هدایت‌پذیری دینی توسط برنامه‌ریزان در نظر گرفته شوند.
کليدواژه‌ها: هدایت‌پذیری دینی، موانع فردي و اجتماعی، هدف‌گذاری برنامه درسی تربیت دینی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
63
صفحه شروع مقاله: 
63
صفحه پایان مقاله: 
74