بررسی سهولت و صعوبت نماز در اسلام و یهودیت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf270.89 کیلو بایت

حسین نقوی/ استادیار گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره    naqavi@iki.ac.ir
* ابراهیم بهادیوند چگینی/ کارشناس ارشد دین‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ebrahim.1414@yahoo.com
دريافت: 15/11/98                    پذيرش: 25/04/99
چکيده
نماز یکی از مهم‌ترین عبادات در یهودیت و اسلام به‌شمار می‌رود. سهولت و صعوبت یکی از جنبه‌های نماز است که می‌توان آن را مورد مطالعه تطبیقی قرار داد تا برتری دین اسلام و جامعیت آن روشن شود. در این نوشتار صرفاً به سهولت و صعوبت نماز توجه شده است. با مراجعه به متون فقهی هر دو دین و با روش توصیفی ـ تحلیلی و توجه به ملاک و عوامل سهولت و صعوبت، این نتیجه به دست آمده که نماز در یهودیت، عبادتی صعب و مشقت‌بار است؛ برخلاف اسلام که با توجه به شروط مناسب و متناسبی که برای نماز و ارکان آن مقرر گردیده، عبادتی سهل و آسان است. براین‌اساس برتری اسلام در این جنبه یعنی سهولت و صعوبت ثابت شده است. ازآنجاکه دین جامع باید تمام جوانب موردنیاز بشر را در نظر بگیرد، سهولت نماز در اسلام برخلاف یهودیت می‌تواند به نشان دادن یکی از جنبه‌های جامعیت دین اسلام کمک کند.
کلیدواژه‌ها: سهولت، صعوبت، نماز، اسلام، یهودیت.
 

 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
276
شماره صفحه: 
33
صفحه شروع مقاله: 
33
صفحه پایان مقاله: 
43