موضوع‌شناسی بازاریابی شبکه‌ای

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
9.pdf193.82 کیلو بایت

عباس شفیعی‌نژاد / مدیرگروه اقتصاد مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام     shfieeabas200@yahoo.com 
دريافت: 13/08/99                    پذيرش: 26/12/99
چكيده
بازاریابی شبکه‌ای روشی است برای کسب سود و درآمد. شرکت‌ها از طریق دریافت حق عضویت و یا فروش محصولات به قیمت بالاتر سود می‌برند. برخي معتقدند این روش باعث ارتقاء کیفیت محصول، خروج از رکود، کاهش هزینه‌ها و ایجاد جریان مثبت نقدینگی می‌شود. مرکز ثقل استدلال موافقان بر این نکته قرار دارد که در بازاریابی شبکه‌ای واسطه‌ها حذف می‌شوند؛ لذا هزینه کاهش یافته و نقدینگی لازم برای تولید دوباره در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد. اما در واقع این روش، موجب انتقال هزینه‌ها به سمت شرکت و سرشاخه‌ها می‌شود (نه کاهش هزینه‌ها)؛ ضمن اینکه تبعات منفی دیگری به دنبال دارد. در این مقاله با هدف موضوع‌شناسی بازاریابی شبکه‌ای ضمن بیان استدلال موافقان و مخالفان، معیارهایی برای تفکیک بازاریابی سالم از ناسالم بیان شده است. در این مقاله که با روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده، پیشنهادهایی نیز برای رفع آسیب‌های بازاریابی شبکه‌ای و کمک به اقتصاد ارائه شده است.
کلیدواژه‌ها: بازاریابی شبکه‌ای، شرکت‌های هرمی، اقتصاد اسلامی، موضوع‌شناسی فقهی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
281
شماره صفحه: 
85
صفحه شروع مقاله: 
85
صفحه پایان مقاله: 
92