پرتوي ازكلام رهبري


پرتوي ازكلام رهبري

  • تقاضا اين است كه قبل از آشنايي به مسائل، به اشكال‌تراشي و انتقاد كوبنده و فحاشي برنخيزيد و به حال اين اسلام غريب كه پس از صدها سال ستمگري قلدرها و جهل توده‌ها امروز طفلي تازه‌پا و وليده‌اي است محفوف به دشمنان خارج و داخل، رحم كنيد و شما اشكال‌تراشان به فكر بنشينيد كه آيا بهتر نيست به جاي سركوبي به اصلاح و كمك بكوشيد...
  • امام خميني رحمه‌الله عليه (وصيت نامه الهي سياسي)

  • بي‌ترديد رمز بقاي انقلاب اسلامي همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت مي‌داند و نسلهاي آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلي آن؛ انگيزه الهي و مقصد عالي حكومت اسلامي و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه با همان انگيزه و مقصد است.
  • امام خميني رحمةالله عليه (وصيت نامه الهي سياسي)

  • تبليغات مدرن و داراي پوشش جهاني، بي‌شك كارآمدترين حربه استكبار است. امروز تعداد رسانه‌هاي صوتي و تصويري و مطبوعاتي‌اي كه بيشترين تلاش خود را وقف دشمني با اسلام كرده‌اند، بسيار زياد و همچنان رو به افزايش است. كارشناسان مزدور، فقط سرگرم ساختن و پرداختن مطلب و خبر و تحليل براي گمراه كردن ذهن مستمعان خود و معرفي نادرست و ترسيم زشت از نهضت اسلامي و شخصيتهاي بزرگ اسلامي‌اند. و جمهوري اسلامي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب تا امروز بي‌وقفه و روزافزون با چنين تبليغات خصمانه‌اي مواجه بوده است. بايد گفت كه اين ترفند در مقابل حركت اسلامي اصيل نشأت گرفته از فطرت و نياز، توفيق زيادي نداشته و مقصود دشمن را برنياورده است.
  • مقام معظم رهبري (دام ظله‌العالي)