پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان امام خمينى(رحمه الله)

 • به همه مسئولان كشورمان تذكر مى دهم كه در تقدم ملاكها هيچ ارزش و ملاكى مهمتر از تقوى و جهاد در راه خدا نيست و همين تقدم ارزش الهى بايد معيار انتخاب و امتياز دادن به افراد و استفاده از امكانات و تصدى مسئوليتها و اداره كشور و بالاخره جايگزين همه سنتها و امتيازات غلط مادى و نفسانى بشود چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح و چه امروز و چه فردا كه خدا اين امتياز را به آنان عنايت فرموده است و صرف امتياز لفظى و عرفى كفايت نمى كند كه بايد هم در متن قوانين و مقررات و هم در متن عمل و عقيده و روش و منش جامعه پيدا شود. پيام امام به حجاج بيت الله الحرام
 • مبادا اساتيد و معلمين كه به وسيله معاشرتها و مسافرت به جهان به اصطلاح متمدن، جوانان ما را كه تازه از اسارت استعمار رهيده اند تحقير و سرزنش نمايند و خداى ناكرده از پيشرفت و استعداد خارجيها بت بتراشند و روحيه پيروى و تقليد و گداصفتى را در ضمير جوانان تزريق نمايند و به جاى اينكه گفته شود كه ديگران كجا رفتند و ما كجا هستيم به هويت انسانى خود توجه كنند و روح توانايى و راه و رسم استقلال را زنده نگهدارند.

  (26/4/1367)


  گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (دام ظله)

 • اساس كار در جمهورى اسلامى ايران مبتنى بر تحقق آرمانهاى اسلامى است، بنابراين، در يكايك كارهاى برنامه ريزى و سياستهاى كلان كشور در امر توسعه، اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد و هيچ فشار سياسى خارجى و نيز هيچ ضرورت اجتماعى نبايد موجب صرفنظركردن از آمانهاى اسلامى شود.

  حفظ ارزشها براى ملت ما يك اصل مبنايى است و هدف و انگيزه حضور ما در صحنه كشور نيز همين است بحث عدالت اجتماعى در مرتبه اول آرمانهاى ماست و مسأله توزيع عادلانه درآمد، كم كردن فاصله بين طبقات جامعه و نيز فراهم كردن فرصتهاى شغلى براى همه بايد به عنوان شاخص هاى عدالت اجتماعى در برنامه هاى كلان كشور مورد توجه جدى قرار گيرد.
   

 • آنچه را كه غرب در زمينه توسعه بيان مى كند از فرهنگ و اهداف استعمارى جدا نيست و به نظر مى رسد كه هدف غرب از انتشار برخى نشريات علمى، نفوذ دادن افكار خود به محافل علمى و سازمانهاى برنامه ريزى كشورهاست. بنابراين، انتشار يك فكر و نظريه در برخى نشريات علمى غرب نمى تواند دليلى بر اتقان و صحت آن باشد.

  (25/2/1375)
   

 • هر اقدامى در راه توسعه اقتصادى و آبادسازى كشور در صورتى با توفيق همراه خواهد بود كه از تفكر و اصول اسلامى مايه بگيرد و در جهت تحكيم آرمانها و ارزشها و شعارهاى انقلاب اسلامى باشد.

  (12/3/ 1375)