معرفت شماره 040 - بهار 1380

صلح و آشتى در عصر پيامبر اكرم (ص) حامد منتظري مقدم (ص 16)

امام على و تشيع در كلام جامى اباذر رضائي/ ابراهيم هاديان (ص )

اخلاق و عرفان اسلامى محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)