قواعد حاكم

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش قواعد فرااخلاقى در تعيين اولويت‏ هاى اخلاقى

سال بيست و سوم ـ شماره 201- شهريور 1393 (ويژه فلسفه اخلاق)

افضل بلوكى :  استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان.  boluki1390@gmail.com

محمدعلى مصلح‏نژاد : مربى دانشگاه سيستان و بلوچستان.  moslehn@gmail.com

 دريافت: 11/10/92               پذيرش: 21/5/93

چكيده

يكى از عمده‏ترين چالش‏ها در زندگى بشر امروز، شيوه بازشناسى رفتار منطقى و انتخاب مسئولانه در بحران‏هاى فكرى و اخلاقى است. اين مقاله به بيان نقش قواعد فرااخلاقى در رفع تزاحم ميان اصول يا افعال اخلاقى مى‏پردازد؛ مواقعى كه انسان در برابر دو يا چند اصل يا فعل اخلاقى قرار مى‏گيرد و در مقام امتثال، به دليل محدوديت ظرفيت‏ ها، قادر به جمع ميان آنها نبوده و ناچار به گزينش مورد ارجح است و هدف آن، شناخت رهيافت‏هاى نظرى در چگونگى تشخيص اولويت اخلاقى، براى رهايى از بن‏بست عملى و پيش‏گيرى از خسارت‏هايى است كه بر اثر انجام فعل مرجوح بروز مى‏كند. اين تحقيق به روش توصيفى ـ تحليلى انجام گرفته و مهم‏ترين يافته‏هاى آن بدين قرار است: برخى از قواعد فقهى و اصولى ظرفيت تعيين اولويت‏ها در مواقع تزاحم افعال اخلاقى را دارا هستند؛ همچنين خطوط كلى تعيين اولويت‏ها در آيات و روايات ارائه شده است و معيار ارزشمندى افعال، مصلحت موجود در آنهاست.

 

كليدواژه ‏ها: قواعد فرااخلاقى، قواعد حاكم، دلالت نصوص، تعميم ‏پذيرى، ترتيب مصالح.

 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
201
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه