معرفت شماره 031 - آذر و دي 1378

شماره:31  عنوان: ويژه‌نامه امام خمينى(ره)

 

 • پرتوى از كلام رهبرى
 • سرمقاله

اخلاق و عرفان

 • اخلاق و عرفان اسلامى/ استاد محمدتقى مصباح

مقالات جامعه‌شناسى

 • نظرى به انديشه‌هاى متعالى امام خمينى(رحمه الله) در تبيين ولايت فقيه در گفت و گو با: استاد محمدتقى مصباح، حجة‌الاسلام عباس كعبى و حجة‌الاسلام صادق لاريجانى
 • نظرى به شخصيت مذهبى سياسى حضرت امام خمينى(رحمه الله)/ گفتوگوى استاد محمدتقى مصباح يزدى با آقاى محمد لَنْسِل(رئيس جامعه شيعيان اتريش)
 • نيم‌نگاهى به برخى ابعاد سياسى و عرفانى حضرت امام(رحمه الله) و نفوذ انديشه‌هاى ايشان در غرب در گفتگو با دكتر عباسعلى شاملى و حجة‌الاسلام محسن غرويان
 • ماهيت قانون اساسى از ديدگاه امام خمينى(رحمه الله)/ در گفتوگو با حجة‌الاسلام والمسلمين عباس كعبى
 • لقاءالله از ديدگاه روح‌الله/ على محيطى
 • خطر انحراف دانشگاه و راه‌كارهاى عملى پيش‌گيرى آن از ديدگاه امام خمينى(رحمه الله)/ سيدمحمد عارف امينى
 • امام خمينى(رحمه الله) و رسانه‌هاى جمعى/ فاضل حسامى
 • راه‌كار وحدت سياسى جهان اسلام در انديشه امام خمينى(رحمه الله)/ محمد اكرم عارفى
 • هماهنگى علم و دين از ديدگاه امام خمينى(رحمه الله)/ محمدجواد حيدرى كاشانى
 • كتابشناسى توصيفى; سيرى در آثار ارزشمند حضرت امام خمينى(رحمه الله)/ على شيرازى

از مقولات ديگر

 • عوامل تضعيف خودباورى فرهنگى(2)/ محمد فولادى و محمدعزيز بختيارى
 • آسيب‌شناسى فرهنگى(2)/ دكتر سيداحمد رهنمائى
 • اعزام طلاب به خارج; دستاوردها و پيامدها/ درگفتگو با حجج‌اسلام‌دكتر شاملى، دكتر رهنمائى و دكتر زارعان
 • خشونت يا عقلانيت احكام اجتماعى اسلام؟/ محمدحسن‌قدردان قراملكى

 

 • خلاصة المحتويات