معرفت شماره 024 - بهار 1377

شماره:24  عنوان: ويژه‌نامه تفسير و علوم قرآن

 

 • پرتوى از كلام رهبرى
 • سرمقاله

اخلاق و عرفان

 • اخلاق و عرفان اسلامى2/ استاد محمدتقى مصباح

ميزگرد

 • روش شناسى فهم متون دينى

مقالات تفسير و علوم قرآنى

 • مبانى و معيارهاى فهم روشمند وحى/ محمد باقر سعيدى روشن
 • معنا و تفسير/ احمد واعظى
 • قواعد فهم قرآن/ حبيب الله زارعى
 • نظريه عرفى بودن زبان قرآن/ دكتر جعفر نكونام
 • «تأويل قرآن» و رابطه زبان شناختى آن با «تنزيل قرآن»/ دكتر محمد كاظم شاكر
 • اهداف قرآن/ حجة الاسلام محمود رجبى
 • آية الاكمال 1/ سيداحمد فقيهى
 • بررسى دلالت معجزه بر نبوت/ حميد آريان

از مقولات ديگر

 • نكاتى چند پيرامون پلوراليزم دينى در گفتگوى آقايان سيّد حسين نصر و جان هيك/ دكتر محمد لگنهاوزن/ ترجمه احمدرضا جليلى
 • جهان اسلام وشيوه هاى مبارزه باتوطئه هاى غرب/ در گفتگو با پروفسور روژه گارودى

 

 • ABSTRACTS