معرفت شماره 051 - اسفند 1380

شماره:51  عنوان: ويژه‌نامه دين‌شناسى

 

 • پرتوى از كلام رهبرى
 • سرمقاله

اخلاق و عرفان

 • اخلاق و عرفان اسلامى/ استاد محمدتقى مصباح

مقالات ويژه دين‌شناسى

 • ميزگرد فلسفه دين
 • روش‌هاى حل تعارض علم و دين/ دكتر ابوالفضل ساجدى
 • نگاهى به پديده وحى/ حسن يوسفيان
 • خردگرايى دينى; نگاهى نو به ديدگاه معتزله/ حسن يوسفيان/ احمدحسين شريفى
 • چند معمّا درباره مطلق خدا/ نويسنده: جورج ماورودس/ مترجم: مصطفى آزاديان
 • چيستى و فاعل معجزه از منظر متكلمان و فلاسفه/ محمدحسن‌قدردان قراملكى
 • جَسْتِ ايمان/ رابرت مرى هيو آدامز/ ترجمه: محمدعلى مبينى
 • زمينه‌هاى تاريخى و سير انديشه اصلاح‌گرايىِ دينى سيدجمال‌الدين اسدآبادى/ منصور نصيرى
 • قربانى در اديان/ حسن فراهانى

ساير مقولات

 • گروه‌روان‌شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام‌خمينى(قدس سره) در يك نگاه
 • جامعه مدنى و ميرزاى نائينى(رحمه الله)/ جواد سليمانى
 • تجدّدگرايى/ يارعلى كرد فيروزجايى
 • آسيب‌شناسى جامعه دينى و نقش حكومت در آسيب‌زايى آن از منظر نهج‌البلاغه/ محمدرضا آقايى