معرفت شماره 027 - زمستان 1377

شماره:27  عنوان: ويژه‌نامه مديريت اسلامى

 

 • پرتوى از كلام رهبرى
 • سرمقاله

اخلاق و عرفان

 • اخلاق و عرفان اسلامى/ استاد محمدتقى مصباح

مقالات مديريت اسلامى

 • رويكرد اعتقادات اسلامى در سازمان/ محسن منطقى سعادتى
 • تنبيه در مديريت اسلامى/ محمد مهدى نادرى
 • مقايسه توصيفى نظامهاى مديريت سازمانى با نظام مديريت اسلامى/ عباس شفيعى
 • نظارت و بازرسى در اسلام/ ابوطالب خدمتى
 • نظريه هاى اختيار در سازمان/ غلامرضا مسگريان

از ديگر مقولات

 • كندوكاوى در مبانى نظرى سكولاريسم/ محمد حسن قدردان قراملكى
 • مفاهيم و كاربردهاى جامعه شناسى/ جاناتان اچ ترنر/ محمد فولادى
 • پيش طرحى درباب تحقيق در روان شناسى اسلامى/ محمد كاويانى

 

 • خلاصة المحتويات  (ABSTRACTS)