معرفت شماره 028 - بهار 1378

شماره:28  عنوان: ويژه‌نامه اقتصاد اسلامى

 

 • پرتوى از كلام رهبرى
 • سرمقاله

اخلاق و عرفان

 • اخلاق و عرفان اسلامى/ استاد محمدتقى مصباح

مقالات اقتصاد اسلامى

 • جايگاه اوراق مشاركت در نظام اقتصاد اسلامى/ در گفتگو با آيت‌الله محمد مؤمن
 • نقش ارزش‌ها در فرايند توسعه اقتصادى/ محمدجمال خليليان
 • توسعه به عنوان هدف (نگرش قرآنى)/ سيد محمدكاظم رجائى

از ديگر مقولات

 • دين و رسالت روشنفكر دينى/ داود مهدوى‌زادگان
 • جامعه مدنى، جامعه دينى; موانع، چالش‌ها/ محمد فولادى
 • ارتباط گرايش جوانان به نماز با هنجارهاى دينى/ محمدرضا طالبان
 • هرمنوتيك به مثابه بنيانى براى علوم فرهنگى و انسانى/ احمد واعظى
 • قرائت تجربه‌گرا از دين و پيامدهاى آن