معرفت شماره 034 - خرداد و تير 1379

شماره:34  عنوان: ويژه‌نامه جامعه‌شناسى

 

 • پرتوى از كلام رهبرى
 • سرمقاله

اخلاق و عرفان

 • اخلاق و عرفان اسلامى/ استاد محمدتقى مصباح

مقالات جامعه شناسى

 • ميزگرد بررسى ابعاد سياسى، اجتماعى، عرفانى نهضت سيد الشهداء در گفتگو با حجج اسلام والمسلمين دكتر محمود تقى زاده داورى، محسن غرويان و دكتر محمد لگنهاوسن
 • مطالعات اجتماعى دين/ نوشته برايان اس. ترنر/ ترجمه محمدعزيز بختيارى
 • مطالعات تطبيقى اديان/ نوشته اريك جِى. شارپ/ ترجمه بهروز جندقى
 • جامعه شناسى دين وبر/ نوشته برايان ترنر/ ترجمه سيد حسين شرف الدين و محمد فولادى
 • مقدس و نامقدس/ عبدالرسول يعقوبى
 • دين و ترس «بررسى نظريه ترس در پيدايش دين»/ سيدميرصالح حسنى جبلّى
 • سحر و جادو از ديدگاه علم و دين/ رضا رمضانى نرگسى
 • اسلام و ناسيوناليسم/ فرانسيس رابينسون/ ترجمه سيد احمد هاشمى
 • ملى گرايى در اسلام/مهدى آصفى/ ترجمه مسعود راعى
 • نظارت اجتماعى در جامعه اسلامى/ سعيد اميركاوه

از مقولات ديگر

 • شهيد علامه مطهرى از ديد يك انديشمند مسلمان غربى/ دكتر محمد لگنهاوسن
 • تأملى در مستندات قرآنى پلوراليزم(1)/ محمدحسن قدردان قراملكى
 • تربيت دينى(2)/ آر.ام. توماس/ ترجمه سيدمحمدصادق موسوى