نسيم رحمت در سال نكوداشت پيامبر رحمت

نسيم رحمت در سال نكوداشت پيامبر رحمت

احمد مرسل كه خرد خاك اوست هر دو جهان بسته به فتراك اوست

روزهاى سال 1385با شميم ياد سرور كائنات و فخر عالم و آدم حضرت محمد مصطفى 9ورق مى‏خورد و از عطر نام ايشان سرشار است. تدبير حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب در نام‏گذارى سال جارى به نام مقدس پيامبر اعظم 9و ره نمودن به ياد و سيره آن پيامبر رحمت، دريچه‏اى گشوده به آفاق روشنى پيش‏روى مسلمانان جهان گسترده است. اين تدبير، به ويژه در عصرى كه جامعه بشرىِ تشنه معنويت، در فضاى خوفناك حاكميت جهل‏هاى مدرن و ابوجهل‏هاى ستم‏پيشه، همه هستى و تمام حيثيت انسانى خويش را به تاراج رفته مى‏بيند، رجعتى است دوباره به معنويت‏ها، خوبى‏ها و پاكى‏ها. اميد داريم همان‏گونه كه بعثت آن پيامبر نور و روشنى، با برانگيختن خردهاى خاموش، بيدارى عاطفه‏هاى در خواب خفته و شكوفايى ارزش‏هاى مدفون شده در خاك تيره جهل همراه بود، نكوداشت، ترويج و تبليغ راه و انديشه آن پيامبر رحمت نيز مقدمه و زمينه‏ساز ظهور منجى عدل‏گستر و آخرين ذخيره هستى باشد. در جرعه‏نوشى از زلال آن زبده وجود مى‏توان به خشكاندن همه شريان‏هاى شرك و فرو انداختن همه كاخ‏هاى كفر اميد داشت و حكومت صالحان و پارسايان را انتظار كشيد.

× از آنجا كه آن مخاطب به خطاب لولاك، آن خلق عظيم، آن سراج منير و آن شاهد و مبشر و نذير، جامع جميع كمالات و نيكى‏هاست و كامل‏ترين انسان و برترين اسوه بشريت، نكوداشت آن بزرگوار و ارج نهادن به مقام و منزلت ايشان نيز در حقيقت پاسداشت همه خوبى‏ها و كمالات انسانى و احياى همه ارزش‏ها و فضيلت‏هاست. باشد تا بدين‏سان، جهان امروز با روزنه‏هايى از نور و حقيقت و معنويت، روزهاى تيره خويش را با حقيقت روشنى پيوند زند.

× شايسته است در غنيمت اين فرصت، عالمان و فرهيختگان با همراهى همه رسانه‏هاى جمعى، تدبير و اراده و اهتمام را به خدمت گيرند و اين سرمشق انسان‏ساز و زندگى‏آموز را به جامعه جوياى هدايت و معنويت، بهتر و بيشتر معرفى كنند. ابعاد ناشناخته و رمزآلود فراوانى از زندگى پيامبر اعظم فراروى ماست و لازم است درس‏هاى حيات‏بخش اين دانشگاه عظيم و اين اقيانوس ژرف معارف براى بشر نيازمند و مشتاق امروز واكاوى و معرفى شود، معارفى همچون تدبير منزل، شيوه‏هاى حكومت‏دارى، قضاوت، جهاد، اخلاق و سيره عملى پيامبر اعظم براى همه اديان و همه انسان‏هاى آزادى‏خواه هميشه و همه‏جا راه گشاست.

× مگر نه اينكه به تعبير رهبر فرزانه انقلاب »پيامبر اعظم، مجموعه تكامل يافته فضايل همه انبيا و اولياى الهى در طول تاريخ درخشان‏ترين عالم موجود است كه هزاران منظومه و خورشيد درخشان فضيلت و كرامت را در خود جاى داده است؛ علم توأم با اخلاق، حكومت همراه با حكمت، عبادت همراه با خدمت به خلق، جهاد توأم با رحمت، عزّت همراه با فروتنى، روزآمدى توأم با دورانديشى و صداقت با مردم در عين پيچيدگى سياسى، از جمله ويژگى‏هاى پيامبر اعظم است«، پس بر دولتمردان فرض است كه با الهام از انديشه‏هاى بلندسامان آن پيامبر رحمت، و نهادينه كردن سيره آن بزرگوار در عرصه‏ها و ساحت‏هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و امنيتى، كام جان مردمان را با شهد شيرين زندگى معنوى درآميزند و حكومت جهانى مهدى موعود را زمينه‏سازانى آگاه و مشتاق باشند.

دل‏هاى ما و شما سرخوش از نسيم ياد خدا باد.