معرفت شماره 294 -خرداد1401

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.

جستاري در كمال و مراتب آن* آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

قواعد تعامل مردم و حاکميت از منظر نهج‌البلاغه حفيظ‌الله فولادي/ احمد عباسي‌فرد/ محمد نوحي (ص 11)

عوامل مؤثر بر تحول ارزش‌ها از منظر نهج‌البلاغه الهه بیابانی آرانی/ فاطمه امین‌پور (ص 23)

بررسی واژگان حوزة معنایی تفرقه در نهج‌البلاغه امیراحمد عظیمی/ سیدمحمود میرزایی‌الحسینی (ص 35)

نقد نظريه‌هاي جامعه‌شناختي منشأ دين با رويکرد قرآني سيدحسين شرف‌الدين/ عبدالعلي عادلي (ص 45)

بررسي نقش تفريح، سرگرمي و بايسته‌‌هاي آن در سبک زندگي اسلامي منيره رضاپور آکردي/ محمدحسين طاهري آکردي (ص 59)

تحلیلی بر پهلوانِ ذهنِ فردوسی محمد خسروي شكيب/ سيده‌پروین جوادی (ص 95)