معرفت شماره 300 - آذر 1401

مراتب و انگيزه‌هاي ارزش اخلاقي * آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

بررسي تطبيقي تفاوت متن گزارش قرآن و تورات در داستان پيامبران سيدمحمد حاجتي شوركي/ محمدحسين طاهري آكردي (ص 9)

تحليل تاريخي تطبيق‌پذيري سرنخ‌هاي«پولس»‌شناسي در عهد جديد، قرآن کريم و حديث مجيد چهري/ زهره نريماني/ اميرحسين باقري قلعه‌خاني (ص 21)

رابطة قرآن و عهدین با سنت از منظر امامیه و آئین کاتولیک جواد باغبانی آرانی/ مجتبی نوری کوهبنانی (ص 31)

بررسي تحليلي آغاز ورود مسيحيت کاتوليک در آمريکاي لاتين (۱۴۹۲-۱۵۵۱م) سيدمحمدرضا ميريوسفي/ سيدحسن حسيني اميني (ص 75)