معرفت شماره 291 -اسفند 1400

اوصاف شيعيان واقعي؛ ايمان در كلام اميرمؤمنان علي (ع) (25)* آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

بررسي و نقد فرضيۀ دو ايوب با تکيه بر آيات قرآن رضوان رخشاني/ محسن ديمه‌کار گراب/ فاطمه رخشاني (ص 21)