معرفت شماره 274 -مهر 1399

جایگاه تربیت دینی در حکومت سیدمحمدصادق موسوی‌نسب/ اصغر اسماعیلي (ص 21)

بررسی ملاک‌های رتبه‌بندی ارزش‌های اسلامی محمدسعید ایزدپناه/ سیدمحمدصادق موسوی‌نسب (ص 33)

شاخصه‌های عبودیت در صحیفه سجادیه محمدتقی سبحانی‌نيا/ خلیل عارفي (ص 41)

تحلیل فضیلت اخلاقی صبر بر مصیبت در سیرة حضرت زهرا علیها السلام سمانه كارگر شوركي/ محمد علي محيطي اردكان (ص 53)