معرفت شماره 285 -شهريور 1400

بررسی اهمیت و جایگاه شیوۀ تربیتی پرسش و پاسخ در قرآن زهرا زارعی محمودآبادي/ سیدعلی حسیني‌زاده (ص 11)

واکاوی ترس ارزشی و آثار آن در قرآن کریم حسین کماسی/ سیدمحمد اسماعیلی (ص 19)

عوامل تأثیرگذار بر هویت دینی جوانان زهره شیباني/ سیف‌اله فضل‌الهي قمشی (ص 41)

بررسی تحلیلی علل بینشی صبر حضرت زهرا سلام الله علیها هنگام مصیبت سمانه کارگر شورکي/ محمدعلی محیطی اردکان (ص 79)