معرفت شماره 289 -دی 1400

بررسی و مقایسۀ تطبیقی میان هوش معنوی و عصمت نبوی در روان‌شناسی، قرآن و روایات مصطفی عباسی‌مقدم/ فهیمه غلامی‌نژاد/ خدیجه زینی‌وندنژاد (ص 9)

نقش شناخت‌های برآمده از ایمان به آخرت در تاب‌آوری و صبر از دیدگاه قرآن محمدجواد سقاي بي‌ريا/ مصطفي كريمي/ محمدناصر سقاي بي‌ريا (ص 23)

شخصیت اخلاقی در روان‌شناسی اخلاق و بررسی مفاهیم متناظر آن در منابع اسلامی مصطفی جهانگیری/ محمدرضا جهانگیرزاده قمی/ حمید رفیعی‌هنر (ص 33)

بررسی قرآنی هوش هیجانی براساس دیدگاه دانیل گلمن سیدمحمدحسین میري/ صغری نورافشان/ نجمه حميد (ص 55)

سبک ارتباطی مبتنی بر حضور خدا در زوج‌درمانی اسلامی وحید حاتمی شندی/ عباس بخشنده بالی/ علی قنبریان (ص 93)