سخن آغازين

نقش روان‏شناسى در تحقق «توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى»

امروزه كاربرد روان‏شناسى در عرصه اقتصاد بسيار گسترده و نقش‏آفرين است. روان‏شناسى مدعى است كه در زمينه‏هاى رشد شخصيت، انگيزه‏دهى، كسب مهارت، يادگيرى، تبليغات تجارى، آزمون‏هاى كارآيى، بهداشت روانى و بهداشت محيط كار، تعامل اجتماعى، نفوذ اجتماعى، تنظيم روابط بين فردى و... تأثيرگذار است. از اين‏رو، كاربرد اصول روان‏شناختى در بخش‏هاى گوناگون اقتصادى را مورد مطالعه قرار داده‏اند و رشته‏هايى از قبيل روان‏شناسى صنعتى، روان‏شناسى اجتماعى، روان‏شناسى مديريت، روان‏شناسى تربيتى، بهداشت روانى در كارخانجات، مددكارى اجتماعى، مشاوره و راهنمايىِ شغلى و حرفه‏اى و... مورد توجه و استقبال دست‏اندركاران توليد، توزيع و مصرف قرار گرفته است. براى مثال، روان‏شناسى اجتماعى كه مسائلى از قبيل رفتار جمعى، فرد در گروه، عوامل اجتماعى انگيزش، هيجان و ادراك، تفاوت‏هاى فردى و طبقاتى و نژادى، رفتار در گروه‏هاى كوچك، مناسبات بين اشخاص، همرنگى با جماعت، ارتباطات جمعى، تبليغات و متقاعدسازى و... را مورد بحث قرار مى‏دهد، در عرصه‏هاى توليد، توزيع و مصرف نقش بسزايى ايفا مى‏كند.

جامعه‏اى كه خواهان نيل به رشد، توسعه و استقلال اقتصادى و سياسى است، در صورتى به موفقيت مطلوب نايل مى‏گردد كه حداكثر بهره‏ورى اقتصادى و صنعتى را با كيفيت عالى به دست آورد و همه سازوكارهاى لازم را بدين منظور به كار گيرد. يكى از مهم‏ترين عواملى كه در بالا بردن سطح كمّى و كيفى كار و توليد و سرمايه ملى يك كشور نقش دارد، علاوه بر تلاش براى افزايش بهره‏ورى و توليد كالاهاى باكيفيت، تبليغ، اطلاع‏رسانى و آگاهى‏بخشى تجارى و توجه به وضعيت مطلوب روانى مصرف‏كنندگان است. عدم توجه به رضايت مصرف‏كننده در توليد كالاها، پيامدهاى ناگوارى از جمله كاهش تقاضا و فروكاستن از ميزان توليد، توليد كالاهاى غيراستاندار و فاقد كيفيت لازم، تضييع سرمايه ملى، وابستگى اقتصادى و سلب اعتماد و اطمينان مصرف‏كنندگان كالاهاى توليد داخلى را به دنبال دارد.

به نظر مى‏رسد، بدين منظور، آشنا ساختن مردم با سير پيشرفت‏ها و توليدات ملى و توجه به تبليغات تجارى امرى ضرورى و بايسته است. علاوه بر اين، ايجاد روح اميد در مردم، ايجاد انگيزه با هدف توجه دادن آنان به توانمندى‏هاى داخلى، شكستن حربه تبليغاتى دشمن در ناكارآمد جلوه‏دادن توليدات داخلى و ملى، تشويق و علاقه‏مند ساختن مردم به كار و تلاش بيشتر و ايجاد روحيه كار، تلاش، اميد و نشاط در آنان، نهادينه ساختن مصرف كالاهاى توليد داخل، توجه به افزايش كمّيت و كيفيت كالاهايى توليدى، تبليغات تجارى، توجه به چگونگى عرضه كالا، عرضه كالاى مناسب با تقاضا و نياز، كيفيت بسته‏بندى، برخوردارى از استاندارد و كيفيت لازم، رنگ و اندازه، قدرت رقابت با توليدات مشابه خارجى، استفاده از فناورى‏هاى نوين در توليد كالاها و... از جمله امورى است كه در ارتباط مستقيم با ميزان مصرف و نيز تأثير مستقيم در جذب و يا دفع مشترى دارد. توجه به اين امور، در سال حمايت از «توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى»، يك وظيفه دينى و ملى و موجب استقلال اقتصادى و زمينه‏ساز اشتغال و خودكفايى است.

به اميد تحقق اين مهم