شيعيان واقعى و مشاهده فراسوى دنيا

ضمیمهاندازه
1.pdf734.91 کیلو بایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 230 (ويژه دين شناسى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقاله به ويژگى شيعيان در مشاهده فراسوى جهان مى پردازد. به اجمال مى توان فهميد كه ممكن است انسان در همين سراى دنيا بهشت و جهنم را مشاهده و درك كند، چنان كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله، در شب معراج بهشت و جهنم را مشاهده كرده و اين معنا اختصاص به حضرات معصومان عليهم السلام دارد. گاهى نيز ممكن است برخى مؤمنان بهشت و جهنم را به صورت مكاشفه ببينند، شبيه آنچه عرفا ادعا مى كنند. همچنين ممكن است درك بهشت و جهنم به اين معنا باشد كه مؤمنان چنان بر بهشت و جهنم تمركز يافته و همه فكر و ذكرشان شده است كه گويا اين تمركز آنان را از غير آخرت بازداشته است؛ گويى بهشت و جهنم را مى بينند.

     آنچه از ما انسان هاى عادى ساخته است اينكه چنان فكر و ذهن خود را بر امور آخرت متمركز كنيم كه بهشت و جهنم را باور كنيم؛ گويى آن را مى بينيم. بهترين راه تحصيل اين حالت، انس انسان با قرآن است و تدبر و تأمل در معانى و مفاهيم قرآنى است. به گونه اى كه به هنگام قرائت قرآن در آيات مربوط به بهشت و جهنم و رحمت، چنان در آن تدبر كنيم كه گويى مخاطب آيات قرآن خود ما هستيم.

 

كليدواژه ها: اولياى خدا، آخرت، دنيا، بهشت، جهنم.


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
230
شماره صفحه: 
5