جلوة ذكر و خشوع شيعيان واقعي در برابر خدا*

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
1.pdf207.32 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
اين مقاله شرحي است بر كلام اميرمؤمنان عليه السلام بر صفات شيعيان واقعي. خشوع قلب در برابر خداوند و مداومت بر ذكر الهي از ديگر ويژگي‌هاي شيعيان واقعي است؛ «خَاشِعاً قَلْبُهُ‏ ذَاكِراً رَبَّهُ». هر مؤمني هنگام ياد خدا و شنيدن آيات الهي قرآن، بايد خاشع باشد. خاصيت ياد خدا، ايجاد خشوع و انعطاف در دل است و لازمة نرمش دل و تأثير سخن خدا بر دل، كرنش و خشوع انسان در برابر عظمت الهي است كه تجلي آن سجده بر اوست.    
شيعيان واقعي همواره به ياد خدا و در برابر كلام خدا و عظمت الهي، خاشع هستند. ايشان به انجام اعمال صالح و عبادت خو گرفته‌اند و با علاقه و اشتياق و عشق آن اعمال را انجام مي‌دهند و ترك آنها برايشان دشوار است. خداوند براي كساني كه درصدد انجام كار خير هستند، هم اسباب و وسايل آن را برايشان فراهم ساخته است. ما بايد بستر لازم را براي ياد خدا و خشوع و نرمي دل خويش نسبت به آيات الهي و كلام خدا فراهم سازيم تا همواره به سوي خوبي‌ها گرايش يافته و جذب آنها شويم و از پليدي‌ها دوري كنيم.
كليدواژه‌ها: خشوع، شيعيان واقعي، ياد خدا، قساوت قلب.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
5