اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (3)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
1.pdf152.6 کیلو بایت

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده

اين مقاله شرحي است بر كلام امام محمدباقر علیه السلام در اوصاف مؤمنان. يكي از صفات شيعيان واقعي نزد امام باقر علیه السلام آن است كه از ستايش و مدح ديگران شاد نمي‌شوند. هرچند انسان به طور طبيعي دوست دارد از او به نيكي ياد شود و زشتي‌هايش پنهان بماند. اما در روايت هم آمده كه اجازه ندهيد چاپلوسان، فرصت تعريف و تمجيد از شما را بيابند؛ زيرا صرف‌نظر از دلايل تعبدي، قوام زندگي انسان به روابط اجتماعي است و اگر كسي بخواهد در انزوا زندگي كند و به ديدگاه مردم درباره خود اهميت ندهد، پيشرفتي براي او حاصل نمي‌شود. افزون بر اين، اگر عيوب انسان آشكار شود و مردم از كاستي‌ها و عيوب يكديگر باخبر باشند، زندگي اجتماعي مختل شده، اعتماد افراد نسبت به هم سلب مي‌شود. به همين دليل، خداي متعال ستارالعيوب است. در پايان اين مقال نيز راه‌كارهايي حضرت استاد برشمرده‌اند كه انسان از مدح ديگران خوشحال نشود.
كليدواژه‌ها: مدح، تظاهر به گناه، اخلاق مردم‌محور، اخلاق خدامحور.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
268
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
50
صفحه پایان مقاله: 
13990329