سخن آغازين


سخن آغازين

اكنون كه به حول و قوّه الهي مجله معرفت موفق به دريافت درجه علمي ـ ترويجي از كميسيون بررسي نشريات علمي كشور گرديده است، گروه دين‌شناسي مفتخر است نخستين گروهي باشد كه ويژه‌نامه دين‌شناسي را در فضاي تازه نشريه معرفت ارائه مي‌دهد. اميد آنكه در اين مسير تازه و افق روشن، نشريه علمي معرفت بهتر و موفق‌تر از گذشته در راستاي اعتلاي فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي گام بردارد، خدمات شايان‌تري ارائه كند و تشنگان معارف اسلامي را بيش از پيش سيراب گرداند. در اين مجال، به محتواي برخي از مقالات اين ويژه‌نامه اشاره مي‌شود:

     1. شايد براي بسياري اين مسئله مطرح باشد كه وقتي در قرآن كريم از كلام عيسي عليه‌السلام آورده مي‌شود كه پس از من پيامبري خوامد آمد كه نامش احمد صلي‌الله‌عليه‌و‌آله است، آيا اولاً، شاهدي بر اين موضوع در كتب مقدّس نيز ديده مي‌شود؟ ثانيا، آيا حضرت ختمي مرتبت، با اين عنوان خوانده شده است و چنين نامي را مزيّن نموده است؟ اهميت موضوع محققان را به بررسي اين مسئله ترغيب مي‌نمايد.
     2. آيا كتاب مقدّس و عهد جديدي كه هم‌اكنون در دست مسيحيان ديده مي‌شود، همان انجيلي است كه در قرآن كريم مورد عنايت و توجه قرار گرفته و مورد تصديق واقع شده است؟ اساسا چه نسبت و تناسبي ميان اين دو وجود دارد؟ بررسي اين مطلب، از شأن و جايگاه بس مهم و اساسي برخوردار است.
     3. بحث از وحدت متعالي اديان به اشكال گوناگون تاكنون مورد بررسي واقع گرديده است. اما به نظر مي‌رسد، موضوع همچنان از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار است و ميل فرهيختگان را به دقت بيشتر به موضوع به سوي خود جلب مي‌نمايد.
     4. نبوّت يعني چه؟ اين سؤالي است كه هر انديشمندِ دين‌مدار سعي در پاسخ بدان دارد و مي‌كوشد تصويري صحيح از آن ارائه دهد. بررسي اين موضوع از نگاهي خاص، به ويژه نگاه فلسفه مشّاء و كلام اماميه موجب ارائه تصويري تقريبا تطبيقي ميان فلسفه و كلام گرديده است.
     5. مفهوم امامت و جايگاه امام موضوع قابل بررسي و جذابي است كه از ابعاد مختلف و از منظر انديشمندان گوناگون مورد لحاظ و بررسي قرار مي‌گيرد. اكنون جا دارد نظري دقيق در اين زمينه از موضع فلاسفه مسلمان و متكلّمان شيعي به اين مسئله داشته باشيم.
     6. با توجه به اهانت‌هايي كه از ديرباز، به ويژه در دوران معاصر نسبت به انبياي عظام الهي صورت پذيرفته است، جاي آن هست كه حكم اهانت‌كنندگان به شخص مسيح در سنّت مسيحي مورد بررسي قرار گيرد.
     7. در سنّت اسلامي، بيانات حضرت علي عليه‌السلام به عنوان جانشين پيامبر و مفسّر وحي از جايگاهي ارزشمند برخوردار است. امير سخن و بيان، در كتاب شريف و گهربار نهج‌البلاغه نگاهي خاص به دنيا دارد. در اين مقوله، ايشان گاه دنيا را مورد مذمّت قرار مي‌دهد و گاه نيز آن را مسيري براي عبور به جايي بهتر معرفي مي‌كند. به هر تقدير، بررسي ارزش دنيا در بيانات حضرت، خود از ارزش و جذابيتي دوچندان برخوردار است.

دبير گروه دين‌شناسي