متعلق ايمان*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
1.pdf189.69 کیلو بایت
سال سي‌ و دوم، شماره چهارم، پياپي 307، تير 1402، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)
چكيده
در اسلام معيار و ملاك ارزش‌ها و فضائل اخلاقي ايمان و كفر است. هرچند اين معيار كاملاً روشن و بديهي به نظر مي‌رسد، اما همواره در طول تاريخ در آن ابهام‌هايي وجود داشته و بسترساز پيدايش مكاتب فكري و عقيدتي و انحرافاتي در انديشه و عمل شده است. هرگاه ايمان، معيار سعادت مطرح مي‌شود، مراد از «ايمان» محتواي دين از جمله ايمان به غيب، ايمان به ما انزل الله، ايمان به انبياء و ملائكه و انبياي الهي است؛ چراكه دين شامل عقايد، اخلاق و احكام مي‌باشد و هريك از احكام شامل احكام فردي، اجتماعي و خانوادگي است. ازاين‌رو، هر مسلماني لازم است به همه محتواي دين ايمان و باور داشته باشد و مقتضي ايمان او، رفتار و عمل است.
كليدواژه‌ها: ايمان، متعلق ايمان، عناصر دين، تعريف دين.
 

شماره صفحه: 
5