معرفت شماره 205-دي 1393

جايگاه اعتصام به خدا در كلام امام سجاد عليه السلام (2) آيت‏اللّه علّامه محمدتقى مصباح (ص 5)

آثار روان شناختى زيارت در سلامت روانى و زندگى انسان رحيم ميردريكوندى/ اسرافيل سبحانى (ص 13)

نقش هويت دينى در خودمهارگرى حميد رفيعى هنر (ص 31)

سلامت معنوى از منظر قرآن و صحيفه سجاديه فريبرز صديقى ارفعى/ فاطمه سادات بيطرفان (ص 39)

پيش گيرى و درمان اختلالات روانى بر اساس نظام روابط چهارسويه و با نگرش به حديث جنود عقل و جهل معصومه سادات رهنمايى/ محمدرضا جلالى/ سيدعلى محمد موسوى (ص 57)

چگونگى تأثير توكّل در درمان حُزن از منظر قرآن و حديث على ملكوتى نيا/ زينب سادات نيكويى روزبهانى (ص 69)

آثار و پيامدهاى گناه در آينه دين و روان شناسى محمد زارعى توپخانه/ عذرى يارى شريفى (ص 85)

راه كارهاى درمان حسادت از ديدگاه اسلام و روان شناسى شهاب الدين ذوفقارى/ زكيه نجاريان/ بتول نجاريان (ص 99)

ادراك فراحسى از ديدگاه اسلام و روان شناسى نويد خاكبازان/ رحيم ميردريكوندى (ص 115)

ABSTRACTS (ص 136)