شناسنامه

بر اساس مجوز شماره 6776/3 مورخ 14/8/1386 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) درجه «علمي ـ ترويجي» به ماهنامه معرفت اعطا گرديد
 • ماهنامه علمي ـ ترويجي در زمينه علوم انساني دي 1387

بر اساس مجوز شماره 6776/3 مورخ 14/8/1386 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) درجه «علمي ـ ترويجي» به ماهنامه معرفت اعطا گرديد.

 • صاحب امتياز: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • مدير مسئول: سيداحمد رهنمايي
 • سردبير: ابوالفضل ساجدي
 • زيرنظر شوراي سردبيري
 • مدير اجرايي: محمّد فولادي
 • دبير تحريريه: مرتضي رضايي
 • دبير گروه دين‏ شناسي: سيد اكبر حسيني قلعه‏بهمن
 • هيأت تحريريه
 • حجه‏الاسلام استاد محمود رجبي (تفسير و علوم قرآني) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر محمّدرضا جباري (علوم قرآني) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر محمّدناصر سقاي بي‏ريا (روان‏شناسي) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • دكتر محمّدكريم خداپناهي (روان‏شناسي) ـ دانشگاه شهيد بهشتي
 • حجه‏الاسلام دكتر حميد پارسانيا (جامعه‏شناسي) ـ دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • دكتر حسين كچوئيان (جامعه‏شناسي) ـ دانشگاه تهران
 • دكتر منوچهر محمّدي (علوم سياسي) ـ دانشگاه تهران
 • دكتر رحمت‏اللّه خالقي (علوم تربيتي) ـ دانشگاه اصفهان
 • حجه‏الاسلام دكتر عباسعلي شاملي (علوم تربيتي) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر علي مصباح (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر مرتضي آقاتهراني (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر ابوالفضل ساجدي (دين‏شناسي) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر محمّدعلي شمالي (دين‏شناسي) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • دكتر علي رضائيان (مديريت) ـ دانشگاه شهيد بهشتي
 • دكتر عباسعلي كدخدايي (حقوق) ـ دانشگاه تهران
 • دكتر محسن خندان «الويري» (تاريخ) ـ دانشگاه امام صادق (ع)
 • نشاني: قم، بلوار امين، بيست متري گلستان، گلستان 2، پلاك 11ـ صندوق پستي: 186ـ37165
 • تلفن: (تحريريه) 2936008 و 2113671 ـ (مشتركان) 2936054-2113675ـ دورنگار: 2934483 (0251)
 • پست الكترونيك:E-mail: marifat@qabas.net
 • اينترنت: 1) marifat.ir  2) qabas.com/marefat

 • راهنماي مؤلفان
  الف. مقالاتي براي چاپ در نشريه پذيرفته خواهند شد كه:
  1. پيش از اين چاپ نشده، براي چاپ در مجله‏اي ديگر نيز مدنظر نباشند.
  2. تحقيقي و مستند باشند.
  ب. از مؤلفان محترم تقاضا مي‏شود:
  1. مقالات را بر يك روي صفحات A4 با خط خوانا نوشته، و ترجيحا تايپ كنند، و در صورت امكان، ديسكت حاوي فايل مقاله را نيز ارسال فرمايند.
  2. مقالات را متناسب با يك شماره آماده كنند، و حتي‏المقدور از ارسال مقالات بيش از سي صفحه و مقالات دنباله‏دار پرهيز نمايند.
  3. همراه با مقاله، چكيده (حداكثر 200 كلمه) و نيز واژگان كليدي (حداكثر ده واژه) آن را حتما ارسال، و در صورت امكان، آنها را به زبان انگليسي ترجمه نمايند.
  4. فهرست كامل منابع و مراجع مقاله را با مشخصات كامل كتاب‏شناختي، در آخر مقاله و در صفحه‏اي جداگانه بياورند.
  5. مقالاتي را كه از زبان بيگانه ترجمه مي‏كنند، با نقد و تحليل خود تكميل نمايند.
  6. در صورت ترجمه، متن مقاله به زبان اصلي را نيز براي مجله بفرستند. مقالات ترجمه‏اي حتما بايد همراه با نقد باشند.
  7. مشخصات كامل خود، شامل نام و نام خانوادگي، سابقه علمي، درجه علمي، تخصص، سِمَت كنوني، دانشكده، دانشگاه، شهر، كتاب‏ها و مقالات منتشر شده با مشخصات كتاب‏شناختي، نشاني پستي و الكترونيكي، و شماره تماس را در برگه‏اي جداگانه ذكر فرمايند.


  ج. يادآوري
  1. مقالات دريافتي مسترد نمي‏شوند.
  2. مجله در ويرايش مطالب آزاد است.
  3. ديدگاه‏هاي مطرح شده در مقالات، صرفا نشانگر نظر نويسندگان محترم آنهاست.
  4. نقل مطالب مجله، با ذكر منبع بلامانع است.

  معرفت مجله علمي ـ ترويجي در زمينه علوم انساني ـ اسلامي است كه مخاطبان خود را از ميان محققان، پژوهشگران و فرهيختگان حوزه و دانشگاه مي‏جويد. قلمرو اين نشريه در حوزه‏هاي علوم انساني، به ويژه در قالب ويژه‏نامه‏هاي تاريخ، جامعه‏شناسي، روان‏شناسي، علوم سياسي، علوم تربيتي، علوم قرآني، حقوق، دين‏شناسي، فلسفه و... مي‏باشد.

  ضمن استقبال از آثار علمي و محققانه، پيشنهادها و انتقادهاي شما مخاطبان ارجمند را در مسير كمال و بالندگي مجله پذيراييم.

  خواهشمند است مقالات و آثار قلمي خود را به نشاني دفتر نشريه ارسال نماييد.

  اشتراك: قيمت هر شماره مجله، 4000 ريال، و اشتراك سالانه آن، 48000 ريال است. در صورت تمايل، وجه اشتراك را به حساب سيبا 0105973001000 بانك ملي، واريز، اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال نماييد.