خشوع و سرسپردگي مؤمنان راستين در برابر خداوند*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
1.pdf179.32 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح

چكيده

در جلسات گذشته، ده نشانه شيعيان واقعي و پرهيزگاران را از نظر گذرانديم و اكنون يازدهمين نشانة آنها، خشوع در عبادت را بررسی می‌كنیم. نشانه‌اي كه در بيان نوراني اميرمؤمنان†، با جملة «وخشُوعاً فِي‌عِبَادَةٍ» از آن ياد شده است. نشانه‌ها و ويژگي‌هايي كه حضرت در خطبة خود بيان كرده‌اند، مربوط به شيعيان واقعي و مؤمنان راستين است و بیان آنها مي‌‌تواند انگيزة تعالي و تكامل را در مؤمنان فراهم آورد تا آنان با دريافت الگوهاي عملي و شاخصه‌هاي ايمان واقعي، درپی ارتقاي خويش و اتصاف به آن خصلت‌هاي ارزشمند برآيند.                                                  
خشوع حالتي خودشكستگي، ذلت و تسليم است كه در قلب رخ مي‌دهد و لوازم و آثار آن در رفتار انسان ظاهر مي‌شود. خضوع نيز فروتني و سرافكندگي است كه از آثار خشوع به‌شمار مي‌آيد. اين مقاله به تفصيل به اين موضوع مي‌پردازد.

كليدواژه‌ها: خشوع، خضوع، خوف از خدا، عوامل خوف.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
243
شماره صفحه: 
5