نقش حضرت مسيح عليه السلام در دولت مهدوي عليه السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf278.42 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

حسين عزيزي / استاديار تاريخ دانشگاه اصفهان             hosn.azizi@gmail.com

مجید یعقوب‌زاده / كارشناس ارشد مدرسي معارف اسلامي دانشگاه اصفهان     

دريافت: 11/4/96     پذيرش: 25/10/96

چکیده

این مقاله نقش تاریخی حضرت مسیح عیسی‌بن مریم علیه السلام را در عصر ظهور حضرت مهدی موعود علیه السلام و در دولت او بررسی مي‌كند. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها استنادي، و روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي است. در احادیث مهدویت، از حضرت عيسي علیه السلام به عنوان یکی از یاران حضرت مهدی یاد شده است. او در عصر ظهور، از آسمان می‌آید و با آن حضرت نماز می‌گزارد. اين نماز ثابت می‌كند که حتی پیامبر خدا، خادم و وزیر دولت مهدوی است و ماهیت قیام او، ماهیت دینی و به منظور اقامة دین خداست. در روایات اسلامی، حضرت مهدی علیه السلام، رهبرِ دادگستر انقلاب دینی و جهانی است. عیسی‌بن مریم علیه السلام نیز در کنار ايشان در راه جهانی‌سازی فرهنگ دادگریِ اسلام خواهد کوشید و موانع را از میان خواهد بُرد. براین‌اساس، یکی از عوامل تأثیرگذار در پیشرفت این انقلاب جهانی، ظهور حضور مسیح در کنار حضرت مهدي علیه السلام است. او با اینکه سردار دغل‌ستیز دولت مهدوی است و نماد صلیب و دجال و یأجوج و مأجوج را برخواهد انداخت، قاضی‌القضاة و وزیر خزانه‌داري او نیز خواهد بود. این‌همه نشان می‌دهد که جنگ سخت مهدی موعود با امثال یأجوج و مأجوج و ستیز نرم او با دغل‌کارها و فریب‌های دجال، چقدر سخت و پرماجراست.

کلید‌واژه‌ها: مهدی، دولت مهدوی، مسیح، دجال، یأجوج و مأجوج.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
13