سبك مديريت سلمان فارسي در ابعاد سياسي، نظامي و فرهنگي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf270.4 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

علی‌اکبر عالمیان / دانشجوی دکتری تاریخ اهل بیت جامعة المصطفی العالمیه     najva110@gmail.com
حامد منتظری مقدم / دانشيار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    montazeri@qabas.net
دريافت: 11/12/96                    پذيرش: 25/5/97
چکیده
سلمان فارسی، صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله، دارای سبکی در مدیریت بود که مي‌توان آن را «سبک مدیریت ارزشی اسلامی» نامید. نگاه او به قدرت و مسئولیت، نگاهی متعالی و ارزشی بود و این مقوله را به عنوان زمینه‌ای برای حاکمیت ارزش‌های الهی و خدمت به خلق می‌دانست. سبک مدیریت او در عرصه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی برگرفته از آموزه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام بود. این نوشتار به روش تحليلي ـ توصيفي با هدف زمینه‌سازی برای دستیابی به الگویی مناسب در سبک مدیریت اسلامی، در تلاش است تا نوع مدیریت اين صحابي بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله را شناسايي کند.
کلیدواژه‌ها: سلمان فارسی، مدیریت اسلامی، قدرت سياسي، حکومت‌، مشروعیت، خودکنترلی.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
15