شخصیت‌شناسی واسطه‌گران ازدواج در گسترۀ آیات و روایات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf275.43 کیلو بایت

یونس عیسوند / دانشجوی دکتری اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی    y.eisvand@gmail.com
محمدتقی سبحانی‌نیا / استاديار دانشگاه قرآن و حدیث    mt.sobhany@gmail.com
دريافت: 21/10/98                    پذيرش: 24/02/99
چکيده
وساطت در ازدواج، مسئولیتی خطیر و مؤثر در سرنوشت شکل‌گیری خانواده‌های نوپاست. تبیین و بررسی شاخصه‌های شخصیتی افراد شایسته وساطت جهت تشخیص واسطه‌گران خوب و تمیز آنها از مدعیان دروغین در راستای تسهیل و تحکیم بنیان خانواده، رسالتی ضروری است که این پژوهش در سایه ارائۀ مجموعه‌ای از ملاکات دنبال می‌کند. این ویژگی‌ها که به روش توصیفی ـ تحلیلی و از داده‌های کتابخانه‌ای استخراج شده است، در سه سطح صفات روانی ـ اخلاقی، صلاحیت‌های علمی ـ آموزشی، و مهارت‌های تجربی‌ دسته‌بندی شده است. با استفاده از آیات و روایات می‌توان داشتن خصوصیاتی چون سلامت عقلی، حُسن نیّت، صداقت، امانتداری، صبر و مسئولیت‌‌پذیری، خیرخواهی، خوشرویی، خوشگویی و منزلت اجتماعی در بخش صفات اخلاقی واسطه‌گران و آگاهی از موازین فقهیِ موردنیاز و دانش‌های روان‌شناسیِ مرتبط، به همراه اطلاع بر برخی روش‌های مشاوره‌ای، در حوزه صلاحیت‌های علمی ـ آموزشی وساطت، و بهره‌مندی از مهارت‌ها و تجربیات عملی را از جمله مباحث مطروحه در شخصیت شناسی واسطه‌های امر ازدواج برشمرد.
کلیدواژه‌ها: ازدواج، وساطت در ازدواج ، واسطه، اخلاق وساطت، صفات واسطه‌گر.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
59
صفحه شروع مقاله: 
59
صفحه پایان مقاله: 
70