سخن آغازين

سخن آغازين

سخن آغازين

امام خميني قدس‏سره آغازگر عصر نوآوري و شكوفايي

سي‏امين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي فرصت و بهانه‏اي براي تجديد ميثاق با آرمان‏هاي والاي بنيانگذار آن، امام خميني قدس‏سره است. «نام‏آور بزرگ دوران معاصر يعني امام روح‏اللّه خميني قدس‏سره، دانشمندي پارسا، خردمندي پرهيزگار، حكيمي سياستمدار، مؤمني نوانديش، عارفي شجاع، هوشمند، فرمانروايي عادل و مجاهدي فداكار... فقيه، اصولي، فيلسوف، عارف، معلم اخلاق، اديب و شاعر.... .»1

امام خميني قدس‏سره آغازگر عصر بيداري، نوآوري و شكوفايي در حوزه‏هاي گوناگون سياسي، حقوقي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در جهان و اسلام است. او انقلابي را بنيان نهاد كه در نوع خود بي‏نظير و از نوآوري‏هاي شگفت‏آفرين و تحسين‏برانگيز دوران معاصر به شمار مي‏رود. اهدافي را كه او بدان همت گماشت و با ايمان، توكل، صبر و پايداري بدان دست يافت، همانند شخصيت خدادادي وي اعجازآميز مي‏نمايد: «بنابراين شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامي ايران از همه انقلاب‏ها جداست، هم در پيدايش و هم در كيفت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام. و ترديدي نيست كه اين يك تحفه الهي و هديه غيبي بوده كه از جانب خداوند منّان بر اين ملت مظلوم و غارت‏زده عنايت شده است.2

وجه امتياز انقلاب امام از ساير انقلاب‏ها اين است كه اسلام و شخصيت ممتاز روحاني عامل هدايت‏كننده آن بود و هيچ‏كدام از ايسم‏هاي غربي و سكولار، ناسيوناليسم، كاپيتاليسم، ليبراليسم، سوسياليسم و كمونيسم در آن نقشي نداشت. امام قدس‏سره چراغ راهنماي اين انقلاب را با ماده‏اي برافروخت كه از درخت پربركت زيتوني گرفته شده كه نه شرقي است و نه غربي.3

امام خميني قدس‏سره از مصاديق بارز «كلمة طيبه»4 است كه بسان «شجره طيبه»5 اصلش ثابت و شاخ و برگش سر در آسمان دارد. دليل ماندگاري و شكوفايي انديشه‏هاي او اين است كه در هيچ شرايطي از اصول اسلامي عدول نكرد و تعهد خود را در قبال اسلام و امت مسلمان از ياد نبرد.

نوآوري و شكوفايي عصر خميني كبير، در عرصه داخلي و بين‏الملل بر اهل فن پوشيده نيست. تأسيس حكومت اسلامي بر اساس انديشه ولايت فقيه، تجديد حيات معنوي و ديني، اعلام برائت جهاني از انديشه‏هاي الحادي، احياي تفكر سياسي بر مبناي عينيت ديانت و سياست، نفي هرگونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري در عرصه روابط بين‏الملل، حمايت از مبارزات حق‏طلبانه در گستره جهان، احياي انديشه امت اسلامي و اهتمام به وحدت جهان اسلام، از مهم‏ترين نوآوري‏هاي امام خميني قدس‏سره است كه شكوفايي روزافزون آنْ انتظار به حق جهانيان است.

شرط تحقق اين انتظار، شناخت دقيق و عميق افكار الهي ـ سياسي امام قدس‏سره و حركت در مسير ايشان است. الگوي حسنه‏اي كه حياتش منشأ بركت، وفاتش عامل حركت، انديشه‏اش الهام‏بخش همه آزادي‏خواهان جهان است.

سلام عليه يوم وُلدِ و يوم مات و يوم يبعث حيا.

دبير گروه حقوق


 • پى نوشت ها
  1ـ فرازى از پيام مقام معظّم رهبرى به مناسب يكصدمين سالگرد ولادت حضرت امام قدس‏سره.
  2ـ فرازى از وصيت‏نامه الهى ـ سياسى امام خمينى قدس‏سره.
  3ـ نور: 35.
  4ـ ابراهيم: 23.
  5ـ همان.