سخن آغازين

سخن آغازين

سخن آغازين

به بهانه انتخاب دهم

حضور بى‌نظير و حماسى مردم در دهمين انتخابات رياست جمهورى (22 خرداد 1388)، بار ديگر اتكاى نظام اسلامى را به مردم به اثبات رساند. نگاهى به اين حماسه كم‌نظير از ابعاد گوناگون قابل تأمّل است :

1. مشاركت بالاى مردم و شركت آنان در بزرگ‌ترين همه‌پرسى نظام اسلامى، بيانگر دلبستگى، وابستگى، علاقه‌مندى و رضامندى مردم فهيم و قدرشناس ايران نسبت به نظام اسلامى است.

2. اين حضور حماسى و كم‌سابقه نشان از روح مشاركت‌جويانه مردم و مردمى‌بودن نظام اسلامى و مردم‌سالارى دينى نظام اسلامى دارد.

3. على‌رغم تحليل‌هاى سطحى‌نگرانه برخى، مشاركت 85 درصدى پس از گذشت 30 سال از حماسه كم‌نظير قرن در 22 بهمن 1357 توسط معمار بزرگ انقلاب اسلامى، به مثابه نفس تازه و آغاز مجددى براى ادامه نهضت بزرگ خمينى كبير 1 است.

4. مردم ايران با مشاركت بالاى خود نشان دادند كه مردمى فهيم، فرهيخته و با شعور سياسى بالا و در واقع، سياسى‌ترين مردم دنيا هستند.

5. نسل جوان نيز با شورآفرينى، نشاط و مشاركت حماسى خود نشان داد كه نسلى پرشور، پرنشاط، با تعهد سياسى بالا و ولايتمدار است.

6. اين انتخابات براى دشمنان انقلاب نيز به مثابه زلزله سياسى بود؛ حضور كم‌نظير مردم در پاى صندوق‌هاى رأى، دشمنان انقلاب اسلامى را شوكه و متعجب نمود.

7. اين انتخابات به نوعى همه‌پرسى نظام اسلامى بود و اميد و پيروزى را براى دوستان انقلاب اسلامى در سراسر جهان به ارمغان آورد و آنان را همچون مردم ايران، در طى مسير پرفراز و نشيب و نفس‌گير عدالت‌خواهى، استكبارستيزى و حق‌طلبى راسخ‌تر نمود.

8. اين انتخابات نقاب از چهره دشمنان خارجى و داخلى انقلاب، بدخواهان و دشمنان عدالت‌خواهى برگرفت و خط پيروان واقعى و رهپويان راه ولايت را با خط دشمنان اسلام و انقلاب جدا كرد و نشان داد كه انقلاب اسلامى، راه و آرمان‌هاى امام و مسير عدالت‌خواهى همچنان منافع صاحبان زر، زور و تزوير و استكبارجهانى را به خطر انداخته است.

9. هرچند به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، رقابت نامزدهاى رياست جمهورى رقابت و سابقه گفتمان درون نظام بود و مشاركت 40 ميليونى مردم تأييدى بر نظام اسلامى بود، اما حوادث پس از انتخابات و شيطنت دشمنان نظام اسلامى و آلت دست واقع شدن برخى نامزدها و هواداران آنان نشان داد كه انقلاب اسلامى همچنان پس از سى سال، قربانى مى‌دهد و صف دوستان واقعى انقلاب را با بدخواهان جدا مى‌كند و به اصطلاح، اين انتخابات، دوستان واقعى انقلاب را بازشناخت و گروهى مسير خود را با انقلاب اسلامى، رهبرى و مردم در اين حماسه بزرگ جدا كردند.

10. مردم حماسه‌ساز و فهيم و انقلابى ايران نشان دادند كه ولايتمدار، پيرو رهبرى و نظام اسلامى هستند و به هيچ قيمتى حاضر نيستند آن را با چيز ديگرى عوض كنند. هر كس در مقابل انقلاب و نظام اسلامى و رهبرى نظام بايستند، خسى بيش نيست، امواج خروشان انقلاب او را به كنار خواهد زد.

11. اين انتخابات نشان داد كه تحزّب و باندبازى، شايعه‌سازى، جنگ روانى، تهمت، افتراء، پول و تبليغات در مقابل توده‌هاى عدالت‌خواه پيرو رهبر، خسى بيش نيست.

12. و سرانجام اينكه، رهبرى فرزانه انقلاب بار ديگر اقتدار و درايت و ولايت خويش را با رهبرى داهيانه خويش در امواج پرتلاطم پس از انتخابات، آشوب‌هاوبحران‌ها، جنگ روانى و شايعه دشمنان بيرونى و دوستان ناآگاه فريب‌خورده داخلى به اثبات رساندند و به درستى نشان دادند كه خلف صالح بنيانگذار و معمار كبير انقلاب اسلامى مى‌باشند.

دبير گروه جامعه‌شناسى