پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى

گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

* حج در پيكر امت اسلامى، هم در معنويت و هم در سياستش طراوت و نشاط مى دمد; در بعد سياسى، محور اصلى در حج، نمايش هويت متحد امت اسلامى است.

* استعمار غربى از آغاز ورود به كشورهاى اسلامى، وحدت اسلامى را هدف قرار داده و يكسره به تحريك انگيزه هاى تفرقه افكن پرداخته است.

* امروز روزى است كه امت اسلامى، چه نخبگان سياسى و فرهنگى و دينى و چه توده هاى مردم در آن، بايد بيش از هميشه هوشيار باشند و حيله هاى دشمن را بشناسند و با آن مقابله كنند.

* امروز سرويس هاى جاسوسى آمريكا و انگليس در عراق، در لبنان، در كشورهايى از شمال آفريقا و در هر جاى ديگرى كه بتوانند با همه قوا در حال پراكندن ويروس اختلاف مذهبى اند. (در پيامى به كنگره عظيم حج، 8/10/85)

* اتحاد عليه جمهورى اسلامى، همكارى با دو دولت نحس و نجس بر ضد ملتى است كه مايه عزت اسلام بوده و در اين راه جانفشانى بسيارى كرده است، بنابراين دولت هاى عربى بايد مراقب اين دام خطرناك باشند. (در ديدار با مردم قم، 18/10/85)

* اگر انقلاب ايران از دنياى اسلام، فلسطين، افغانستان و لبنان و هر مسلمانى كه براى اسلام حركت مى كند حمايت و دفاع نمى كرد، دشمنان هم با ايران كارى نداشتند.

* با وجود همه دشمنى ها، انقلاب اسلامى ايران روح غرور و افتخار به اسلام را در مسلمان ها زنده كرد و امروز بيدارى و عزت امت اسلامى در مقابل شكست دشمن آشكارتر شده است. (در ديدار با علماى اهل تسنّن و تشيّع، 25/10/85)