طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش امامت برای دوره کودکی (6ـ12 سال)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf363.93 کیلو بایت

رضا ابراهیمی‌نیا/ کارشناس ارشد تربیت دینی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیني     dizabad089@gmail.com
* محمود نوذری/ استادیار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mnowzari@rihu.ac.ir
حسن نجفی/ دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی    hnajafih@yahoo.com
دريافت: 15/12/99                    پذيرش: 19/04/1400
چکيده
آموزش مفاهیم دینی، مخصوصاً معرفت، محبت و اطاعت از امام علیه السلام به کودکان، مانند هر علم دیگری نیازمند شناسایی و به‌کارگیری اصول و روش‌های صحیح، کارآمد و مؤثر است. بنابراین همان‌گونه که شناخت خصوصیات و توانایی‌های کودکان در بهینه‌سازی آموزش مفاهیم دینی امری مسلم است؛ شناخت اصول و روش‌های مربوط به آموزش مفاهیم دینی به کودکان نیز ضرورت دارد. ما با استفاده از روش تحلیلی ـ استنباطی، به پژوهش دربارۀ ارائه الگوی آموزشی امامت به کودکان پرداختیم. از مهم‌ترین یافته‌های نگارش حاضر این است که توانستیم الگوی آموزشی امامت را طراحی و اعتباریابی کنیم و آن را برای اعتباریابی، در اختیار متخصصان حوزه‌های مختلف مثل مطالعات برنامه درسی، تربیت دینی، روان‌شناسان تربیتی و معلمان قرار دادیم که موفق شد با میانگین بالا توافق جمعی ایشان را کسب و مورد تأیید قرار گیرد. این الگو، کودکان را در جهت کسب معرفت، محبت و اطاعت شایسته این ذوات مقدس هدایت می‌کند؛ تا آنان مسیر کمال و قرب الهی را بهتر، مطمئن‌تر و سریع‌تر طی کنند و از مسیر اهل‌بیت به سعادت دنیا و آخرت نائل شوند.
کليدواژه‌ها: تربیت دینی غیررسمی، آموزش امامت، کودکان 6 تا 12 سال، طراحی برنامه درسی.

 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
285
شماره صفحه: 
55
صفحه شروع مقاله: 
55
صفحه پایان مقاله: 
65